XEM THÊM

Tháng 01

14

Thông báo về việc đánh giá rèn luyện HSSV HK1 năm học 2022-2023

HSSV đăng nhập vào cổng TT: sinhvien.ktkthcm.edu.vn để tự đánh giá KQRL của cá nhân theo mẫu có sẵn. HSSV tham khảo bảng tổng hợp ghi nhận HSSV tham gia các hoạt động trước khi đánh giá, trường hợp có tham gia nhưng chưa được ghi nhận thì cung cấp minh chứng cho GVCN/CVHT trong buổi họp xét của lớp.

XEM THÊM