Thông báo về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 và sinh hoạt chuyên đề đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2021
29/12/2020 - Lượt xem: 72

- Toàn thể HSSV học tiết 1 vào Thứ hai hàng tuần tham gia chào cờ đầu tuần từ ngày 18/01/2021 đến khi kết thúc học kỳ. Riêng ngày 18/01/2021, HSSV chào cờ và sinh hoạt tại Hội trường.

- Tham dự sinh hoạt chuyên đề đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021 vào lúc 07g05’ ngày 18/01/2021 (Thứ hai)  tại Hội trườngTập tin đính kèm


Tải về