Thông báo về việc nhận thẻ bảo hiểm y tế đợt 1 năm 2021 (Thời hạn sử dụng 12 tháng)
11/01/2021 - Lượt xem: 172

Thông báo về việc nhận thẻ bảo hiểm y tế đợt 1 năm 2021 (Thời hạn sử dụng 12 tháng)

- HSSV có tên trong danh sách đính kèm liên hệ Phòng Công tác Chính trị - HSSV (Phòng A.0.5) để nhận thể BHYT
- Khi nhận vui lòng xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMND/ CCCDTập tin đính kèm


Tải về