THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH TRUNG CẤP KHOÁ 22 (MỚI TRÚNG TUYỂN NĂM 2020) THAM GIA SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021
05/09/2020

Mời Học sinh bậc trung cấp khoá 22 (mới trúng tuyển năm 2020) tham gia sinh hoạt đầu khoá năm học 2020-2021 . Thời gian lúc 14 giờ ngày 07/9/2020, địa điểm sinh hoạt và danh sách học sinh có kèm theo. Tập tin đính kèm