THÔNG BÁO Về việc học sinh, sinh viên đăng ký môn học, mô đun học kỳ 2 năm học 2023 – 2024
03/11/2023 - Lượt xem: 571

- Thời gian bắt đầu đăng ký môn học, mô đun học kỳ 2 năm học 2023 - 2024: 
  + Bậc cao đẳng: từ 9g00 ngày 18/12/2023 đến 23/12/2023
  + Bậc trung cấp: từ 9g00 ngày 25/12/2023 đến 30/12/2023
Lưu ý: HSSV học tại cơ sở Chính và cơ sở 2 Nhà Bè không đăng ký học vào các lớp của cơ sở liên kết Bình Dương.
 Tập tin đính kèm