Thông báo về việc gia hạn đóng phí năm học 2020 - 2021 cho HSSV thường trú tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt
10/11/2020 - Lượt xem: 9

HSSV đang học có hộ khẩu thường trú tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt nếu có nhu cầu gia hạn đóng học phí thì viết đơn theo mẫu đơn đính kèm và thực hiện theo hướng dẫn thông báo trên.Tập tin đính kèm