Thông báo về việc đưa, đón Sinh viên học thực hành môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2020-2021
17/09/2020

Lưu ý: - Lượt đi, bắt buộc sinh viên phải đi theo xe do trường tổ chức đưa đi để vào cổng và giao quân đúng thời gian quy định. 

- Lượt về: Sinh viên đăng ký (miễn phí) theo Thông báo, Sinh viên đón xe về tự túc thì không cần đăng ký.Tập tin đính kèm


Tải về