Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
29/12/2020 - Lượt xem: 136

- HSSV tự đánh giá KQRL bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên: sinhvien.ktkthcm.edu.vn vào mục "Khảo sát" (Theo mẫu khảo sát) Từ nay đến hết ngày 23/01/2021
* Lưu ý:
- HSSV không tự đánh giá KQRL trực tuyến, cá nhân sẽ nhận loại kém

- Đối với các điểm cộng khuyến khích: Nội dung đạt chứng chỉ chuẩn đầu ra trong học kỳ do đơn vị ngoài trường cấp hoặc đạt giấy khen các hoạt động do đơn vị ngoài trường khen tặng phải gửi minh chứng về Phòng Công tác Chính trị - HSSV để đối chiếu.
Xem nội dung chi tiết tại thông báo đính kèm!Tập tin đính kèm


Tải về