Thông báo kết quả Hội thi trực tuyến chủ đề "HSSV học tập, rèn luyện và làm theo Bác"
10/07/2020

HSSV đạt kết quả  từ 27 điểm trở lên được khen thưởng phần quà, HSSV nhận phần thưởng có mặt lúc 7 giờ 00'  ngày 13 tháng 7 năm 2020 (sau buổi chào cờ đầu tuần).Tập tin đính kèm
Liên quan