Thông báo HSSV cung cấp số tài khoản nhận tiền học bổng KKHT HK1, năm học 2019-2020
18/06/2020

HSSV đăng nhập vào APP ASC Student (mục khảo sát ) hoặc sinhvien.ktkthcm.edu.vn để  cung cấp Số tải khoản của ngân hàng Vieinbank và Số CMND do chính HSSV đứng tên để nhận học bổng KKHT.

Hạn cuối: 30/6/2020

 Tập tin đính kèm
Liên quan