Thông báo Chào cờ và Sinh hoạt "phòng chống tệ nạn ma tuý" ngày 01-06-2020
30/05/2020

Học sinh khoá 21 và Sinh viên khoá 19CD tập trung lúc 6g55 phút tại Hội trường để tham dự Lễ chào cờ và Sinh hoạt chuyên đề phòng chống tệ nạn ma tuý (thời gian kết  thúc dự kiến  7g35')Tập tin đính kèm
Liên quan