Thông báo Chào cờ Tổ quốc (HK2)
16/05/2020

HSSV Chào cờ Tổ quốc vào sáng Thứ 2 hàng tuần vào lúc 7g30' tại lớp học Tập tin đính kèm
Liên quan