Tháng 09

19

DANH SÁCH SINH VIÊN THEO XE ĐƯA ĐẾN TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU 7

Sinh viên xem danh sách cá nhân và tập trung đúng theo xe đưa đến trường Quân sự Quân khu 7

Tháng 09

19

DANH SÁCHSINH VIÊN THEO XE ĐƯA ĐẾN TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU 7 (cập nhật lại 19/09/2020)

Sinh viên xem danh sách (cập nhật lại 19/09/2020) và tập trung theo xe.

Tháng 10

22

Thông báo khám sức khoẻ HSSV khoá mới năm học 2020-2021

Thời gian: Ngày 31/10/2020, tại Hội trường Sáng: Từ 07g00' đến 8g30' khám HS bậc TC khoá 22. Từ 8g30' đến 11g30' khám SV bậc CĐ khoá 13 Chiều: Từ 13g30' đến 14g30' khám HS bậc TC khoá 22. Từ 14g30' đến 17g00' khám SV bậc CD khoá 13

Tháng 11

10

Thông báo về việc gia hạn đóng phí năm học 2020 - 2021 cho HSSV thường trú tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt

Thông báo về việc gia hạn đóng phí năm học 2020 - 2021 cho HSSV thường trú tại các vùng bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt

Tháng 10

09

THông báo: Thời hoá biểu lớp văn hoá phổ thông của học sinh bậc trung cấp khoá 22

Mời các em HS trung cấp khoá 22 có đăng ký học văn hoá phổ thông, các em đến trường dự Lễ khai giảng vào ngày 10/10/2020 tại Hội trường vào lúc 7 giờ 00'.

Tháng 09

18

Thông báo Sinh viên bậc Cao đẳng khoá 13 (mới trúng tuyển năm 2020) tham gia sinh hoạt đầu khoá năm học 2020-2021

- Thời gian: từ ngày 28/9/2020 đến ngày 30/09/2020. + Buổi sáng : Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ + Buổi chiều: Từ 13 giờ 00’ đến 17 giờ 00’

Tháng 09

11

Thông báo về việc Học sinh bậc trung cấp khoá 22 học Tuần Quân sự

Thời gian: Ngày 14/9/2020 đến 19/9/2020. Ca Sáng: Tập trung lúc 7g00' Ca Chiều: Tập trung lúc 13g00'

Tháng 10

22

Thông báo về việc đưa, đón Sinh viên học thực hành môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2020-2021

Lượt đi: Sinh viên tập trung tại trường lúc 6 giờ 00 ngày 21/09/2020 (Xe trường đưa đi) Lượt về: lúc 16 giờ 00 ngày 25/09/2020.

Tháng 09

11

Thông báo về việc Học sinh trung cấp tham dự lễ Khai giảng năm học 2020-2021

Thời gian: Ngày 10/09/2020 (Thứ 5) - Ca 1: Từ 07g30’ đến 09g00’ ; - Ca 2: Từ 09g30’ đến 11g00’