Tháng 09

22

Thông báo Sinh viên bậc Cao đẳng khoá 13 (mới trúng tuyển năm 2020) tham gia sinh hoạt đầu khoá năm học 2020-2021

- Thời gian: từ ngày 28/9/2020 đến ngày 30/09/2020. + Buổi sáng : Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ + Buổi chiều: Từ 13 giờ 00’ đến 17 giờ 00’

Tháng 09

11

Thông báo về việc Học sinh bậc trung cấp khoá 22 học Tuần Quân sự

Thời gian: Ngày 14/9/2020 đến 19/9/2020. Ca Sáng: Tập trung lúc 7g00' Ca Chiều: Tập trung lúc 13g00'

Tháng 09

17

Thông báo về việc đưa, đón Sinh viên học thực hành môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2020-2021

Lượt đi: Sinh viên tập trung tại trường lúc 6 giờ 00 ngày 21/09/2020 (Xe trường đưa đi) Lượt về: lúc 16 giờ 00 ngày 25/09/2020.

Tháng 09

11

Thông báo về việc Học sinh trung cấp tham dự lễ Khai giảng năm học 2020-2021

Thời gian: Ngày 10/09/2020 (Thứ 5) - Ca 1: Từ 07g30’ đến 09g00’ ; - Ca 2: Từ 09g30’ đến 11g00’