Thông báo Công tác HSSV

Tháng 05

19

Tháng 05

23

Thông báo HSSV tham gia Hội thi trực tuyến về học tập, rèn luyện và làm theo Bác

Để đạt điểm cao, HSSV nên xem qua đề cương và nội dung học tập, rèn luyện và làm theo Bác năm học 2019-2020. HSSV tham gia được cộng điểm rèn luyện rất cao và có cơ hội nhận 01 phần quà có giá trị.

Tháng 05

16

Thông báo HSSV tiếp tục thực hiện phòng chống Covid-19 và đảm bảo an toàn giao thông trong trường học

Khai báo y tế; Kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường; đeo khẩu trang; chấp hành nghiêm Luật giao thông; không chạy xe trong khuôn viên trường, ra, vào cổng phải dẫn bộ...

Tháng 05

16

Thông báo Chào cờ Tổ quốc (HK2)

HSSV Chào cờ Tổ quốc vào sáng Thứ 2 hàng tuần vào lúc 7g30' tại lớp học